Ha inte ont i onödan - Slogan
Vad händer vid ett besök

Hälsodeklaration:
Vid det första besöket får du fylla i en hälso deklaration av tidigare och nuvarande sjukdomar. För att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om vad som kan påverka din hälsa, och om det finns något som hindrar behandling. 

Undersökning:
Sedan går jag vidare med en noggrann undersökning av patienten med hjälp av gånganalys, rörelse förmåga, ortopediska, samt neurologiska tester och palpation. Undersöknings fynden ligger till grund för den kiropraktiska diagnosen och behandlingen.

Behandling:
När man fastställt diagnosen så inleds behandlingen, om besvären lämpar sig för kiropraktisk behandling. Besvär som lämpar sig bra för kiropraktik är t.ex. nackspärr, ryggskott, spända muskler och ledvärk, huvudvärk och yrsel. Som kiropraktor använder jag mig av lite olika behandlings former så som kiropraktisk justering, mobilisering samt massage, råd och stretching.

Justering:
Kiropraktisk justering använder man sig av för att återupprätta ledens normala rörelse. Man för ut den inskränkta leden till sitt ytterläge med hjälp av sina händer. Där ifrån ges en kort snabb impuls i specifik riktning. Vilket kan ge ett knäpp, eller knak. Som är ett vakuum i ledkapseln.

Bieffekter:
Efter en behandling kan man känna sig lite trött och illamående. Så det är bra om man dricker lite mer vätska direkt efter en behandling. Man kan även få lite ont efter en justering då man påverkat ett irriterat område. Men för det mesta upplevs inga negativa symptom, utan en klar förbättring ganska omgående.